АКТУАЛНО

Уважаеми родители,

Център за езиково и говорно развитие „Милеа“ отваря отново врати на 27 април. Ще се провеждат само индивидуални терапевтични сесии и консултации. Дейността на Центъра е организирана съгласно Заповед No РД-01-225/ 20.04.2020 на Министъра на здравеопазването при строго спазване на противоепидемични мерки за превенция и контрол. Графикът на индивидуалните срещи е променен и се изготвя в нов вариант. Ще се приемат деца след предварително записване. Важно е да се спазват точно определените времеви рамки на приемане и взимане на детото, за да не се допуска присъствието на повече от едно дете в работното пространство, както и струпването на придружители пред вратата на Центъра.
Можете да запазите часове за посещения на тел. 0884652167 и на лични съобщения на фейсбук страницата ни.
Очакаваме ви здрави, усмихнати, с нови сили и думи!

Ваши Милеа!