ГРУПА МИЛЕА

  • Дейности от ежедневието – тук децата се научават да развиват и формират своята груба и фина моторика, памет, концентрация на внимание и др.
  • Зона на „Сензорно развитието” – изучава се обкръжаващата ни среда
  • Зона за „Езиково развитие” – развиват се техниката за писане и четене
  • Зона „Математика”- извършва се с нагледен материал базиран на броене до 9.
  • Зона „Космическо обучение”- при децата тази зона се ползва с голям интерес. Тук могат да се систематизират знания от обкръжаващата среда, основи на физиката, ботаника, география и други естествени науки.
  • Зона „Изкуства”