МИЛЕА

  Център „Милеа“ е създаден през 2011 година като място за консултиране и терапия на деца с езикови и говорни затруднения и до днес отстоява своите високи стандарти и ценности в тази област. През годините дейността на центъра се разшири в посока подкрепа на децата в тяхното цялостно развитие и откриване на уникални качества и способности.

  Водеща политика на Център „Милеа“ е ефективното взаимодействие, информиране и включване на родителите в терапевтичните дейности провеждани с децата. Работната среда и атмосфера е структурирана да бъде лесно приемана и разбирана от всяко дете, за да улесни процесите на пренасяне на придобитите умения и знания вкъщи, училище и на други места.

   Екипът на Милеа са професионалисти в своята област. Завършили са в утвърдени университети – Софийския университет „Св. Климет Охридски“, Нов Български Университет, Национална Спортна Академия (НСА) “Васил Левски” и придобили професионални квалификации в своята област. Специалистите на център „Милеа“ са участвали в редица научни конференции и семинари, организирали са и провеждат обучения и тренинги за родители и колеги.

   Милеа разполага с добра партньорска мрежа и информационни ресурси за взаимодействие с други центрове, организации, институции и медицински звена с цел предоставяне на качествени услуги и пълна подкрепа във връзка с ранното детско развитие и неговите предизвикателства.

   В работата си гарантираме желание и вдъхновение с нашия подпис

   От всяка възможност – умение!