Терапия на

Център „Милеа“,

посещават деца с:

 • трудности в проговарянето
 • артикулационни нарушения
 • нарушения в темпа и ритъма на речта /заекване и др.
 • с езикови дефицити
 • нарушения в сензорната интеграция
 • Аутизъм
 • ХАДВ
 • синдром на Даун
 • синдром на Рет
 • обучителни трудности
 • емоционално-поведенчески проблеми