Сензорна Терапия

Сензорна интеграция

Сензорната интеграция е неврологичен процес, при който всички сетивни стимули от заобикалящия ни свят и от нашето собствено тяло се преработват, анализират, интерпретират, така че да можем да реагираме адекватно на физическите и социални ситуации, в които попадаме всеки ден / час/минута/. Този процес е неосъзнат /така както дишане, ходене и мн.др./, но е основополагащ фактор в ранното детско развитие. Дългият път, който детето изминава от утробата до структурираната среда в детската среда, е свързан основно с трупане на опит-сензорен, социален, емоционален и т.н. От това кака детето възприема тялото си, физическите компоненти на средата /хора, предмети, причинно-следствени връзки между тях/, зависи как ще взаимодейства с нея /как ще играе, общува, и т.н./. Подобно на процеса на изграждане на къща, бебето поставя основите на бъдещите си способности, трупайки сензорена информация /тактилна, слухова, зрителна, проприоцептивна, вкусова, обонятелна, вестибуларна и т.н./, въз основа на която опознава тялото си, света и хората около себе си и това как да манипулира средата.

Нарушения на сензорната интеграция

Сензорно интегративна дисфункция

Подобно на функционирането на зъбните колела, когата е засегнат дори един компонент от системата /един сензорен канал/ по отношение на преработака и анализа на сетивната информация, това дава оказва пряко влияние върху всички останали компоненти и върху цялостното функциониране. Ето защо при наличие на проблем в процеса на преработка на информацията постъпваща по сетивните канали, говорим за сензорно-интегративна дисфункция. Този дисбаланс в обработката на сетивната информация, в зависимост от степента и сетивните канали, които са най-силно засегнати, дава пряко отражение върху функционирането на детето

 • Игра

 • Общуване

 • Езикови умения

 • Хранене

 • Сън

 • Адаптация

При СИД е важно да знаем:

 • Това е нарушение в процеса на обработка и организация на информацията

 • Дисфункция, а не липса на функция /всички сетивни канали са физиологично съхранени/

 • Сетивните канали работят, но не комуникират ефективно помежду си

 • Не задължително означава умствена изостаналост и не понижава IQ

Къде можем най-често да срещнем СИД:

 • Аутизъм

 • ХДВ

 • Генетични синдроми

 • ДЦП и други неврологични

 • Обучителни трудности

 • Нарушения в езиковото развитие

 • Емоционални и поведенчески разстройства

 • Недоносени деца

 • Деца от институции

Често срещани симптоми

 • Тревожност

 • Необичайна реакция на стимули

 • Агресия/автоагресия

 • Ограничени праксисни възможности

 • Поведенчески проблеми

 • Обучителни трудности

Основни проявления на СИД

Континуум на сензорна регистрация

По Wilbarger / Royeen

Свръхреакция Хипореакция

нормална сензорна преработка

 • Свръхрегистриращ тип- наблюдава се необичайна, силна реакция /защита, бягство, избягване/ на незаплашващи стимули от ежедневието, на които често дори не бихме обърнали внимание

 • Хипорегистриращ тип- налице е забавена реакция или често липса на такава дори при наличие на интензивни стимули /забавена реакция на болка и съответно поведение застрашаващо собственото здраве/

 • Търсене на стимули- често децата със СИД / основно деца с аутизъм/ буквално изпитват сензорен „глад“ и непрекъснато търсят стимули в заобикалящата ги среда /постоянно са в движение, налице е стереотипно поведение и автостимулации/

Маркери в бебешка и ранна детска възраст

 • Забавяне в двигателното развитие асиметрия в стойката на тялото

 • Нежелание да се гушка и да бъде докосвано

 • Изключително силно нарушение на съня

 • Проблеми със сукане, преглъщане, пиене, хранене

 • Атипични реакции към безвредни стимули в допълнение към хипер-или хипоактивност