ТОВА

Център “Милеа” се идентифицира и развива като подкрепяща среда, която стимулира естественото развитие на детето.Запазва неговата уникалност, открива и надгражда способностите му.

Клип 2016

Клип 2017