ПРАВИ

Център за езиково и говорно развитие “Милеа” предлага за своите малки и големи приятели следните работни пространства:

  • Групова работа за деца със специфични обучителни трудности /3 до 6 години/ – интензивни взаимодействия и формиращи въздействия.
  • Поведенческа терапия
  • Сензорна терапия
  • Кинезитерапия
  • Индивидуална и групова логопедична терапия
  • Психологични консултации
  • Индивидуална и групова работа със специален педагог ( ученическа занималня)
  • Изготвяне на терапевтични програми за работа вкъщи
  • Домашни посещения – в подкрепа на родителите
  • Консултиране на учители