Ученическа занималня

    В занималня „Милеа“ уроците се учат с усмивка и подкрепа. Разнообразните дейности се провеждат в защитена и стимулираща среда, в която децата се чувстват спокойни и успешни. Основната цел на заниманията е в посока развитие на когнитивните способности на детето (възприятие, мислене, памет), мотивацията му за учене, комуникиране с връстници и овладяване на социални норми.

    С игрови метод и алтернативни начини на преподаване децата се подготвят по основни училищни предмети и усвояват нови знания за света и другите.

  Занималня „ Милеа“ е подходяща за деца в училищна възраст, които имат обучителни трудности, поведенчески и/или емоционални лимити, говорни, езикови и комуникативни затруднения.

    Заниманията се водят от специален педагог и наблюдение от психолог.