ЦЕНИ

Вид услуга:

Съдържание на услугата:

Такса в лева:

1.

Групова сесия – 60 мин.

занимания в група за интензивни интеракции

40

2.

Групова сесия до 4 часа

занимания в група с цел стимулиране на интензивни интеракции, логопедично и психологично наблюдение, сензорни занимания.

50

3.

Седмична полудневна работа в група

занимания за интензивни интеракции, логопедично и психологично наблюдение, сензорни занимания, три пъти в седмицата сутрешни двигателни дейности, всекидневно логопедично и психологично наблюдение.

200

4.

Месечна полудневна работа в група

занимания в група за интензивни интеракции,три пъти в седмицата сутрешни двигателни занимания, всекидневно логопедично и психологично наблюдение.

400

5.

Консултация с логопед

еднократно или няколко пъти обсъждане с родител за определяне на нуждите на детето и определяне евентуално на терапевтичен план за работа

45

6.

Занимание с логопед 45 мин.

индивидуална работа с логопед

40

7.

Консултация с поведенчески терапевт

Индивидуална работа с поведенчески терапевт

еднократно или няколко пъти обсъждане с родител за определяне на нуждите на детето и определяне евентуално на терапевтичен план за работа.

индивидуална работа с поведенчески терапевт

40

35

8.

Консултация с психолог

еднократно или няколко пъти обсъждане с родител за определяне на нуждите на детето и определяне евентуално на терапевтичен план за работа

45

9.

Занимание с психолог 50 мин.

индивидуална работа с психолог

40

10.

Съвместна консултация с логопед и психолог

еднократно или няколко пъти обсъждане с родител за определяне на нуждите на детето и определяне евентуално на терапевтичен план за работа

50

11.

Brian Gym 40 мин.

съвкупност от двигателни упражне-ния за повишаване на обучителния потенциал и намаляване на стреса

35

12.

Сензорна терапия 45 мин.

съвкупност от упражнения за развитие на сетивата

40

13.

Индивидуална учебна подготовка със специален педагог 40 мин.

занимание по отделен учебен предмет, с който детето среща затруднения

30

14.

Седмична групова учебна подготовка за деца със специални потребности от 13.00 ч. до 17.00 ч.

занимание в група по учебни предмети със специален педагог

150