БЛОГ

7авг.

Към БЛОГА

„Тежките” одеяла помагат на деца и възрастни с проблеми Седенето мирно в клас намалява умствената дейност Парадоксите на аутизма ЗА ДЕЦАТА Е ВАЖНО СЪВМЕСТНОТО СЪПРЕЖИВЯВАНЕ С РОДИТЕЛИТЕ